• Dịch vụ tư vấn

    20:42 | 21/12/2014

    Công ty phát triển thủy điện Sê San là đơn vị trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, hiện đang quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sê San 4 – Công suất 360MW.