Văn bản pháp quy

Tìm kiếm văn bản:

 Tên văn bảnNgày ban hành
Luật thủy lợi 2017 24/07/2017
Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 28/12/2016
Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn 29/09/2016
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng 29/06/2016
Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 27/10/2015
Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 26/10/2015
Thông tư số 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 31/12/2014
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế 26/11/2014
Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 20/11/2014
Luật bảo vệ môi trường năm 2014 23/06/2014
Luật phá sản năm 2014 19/06/2014
Thông tư 40/2009/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 31/12/2009
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video