Văn bản pháp quy

Tìm kiếm văn bản:

 Tên văn bảnNgày ban hành
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 19/09/2018
Luật Tố cáo 12/06/2018
Luật Quốc phòng 08/06/2018
Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 28/12/2016
Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn 29/09/2016
Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 01/09/2016
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng 29/06/2016
Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 27/10/2015
Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 26/10/2015
Thông tư số 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 31/12/2014
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế 26/11/2014
Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 20/11/2014
Luật bảo vệ môi trường năm 2014 23/06/2014
Luật phá sản năm 2014 19/06/2014
Nghị định số 173/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 13/11/2013
Thông tư 40/2009/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 31/12/2009
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video