Văn bản khác

Tìm kiếm văn bản:

 Tên văn bảnNgày ban hành
Quyết định số 1232/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 17/08/2017
Quyết định số 129/QĐ-EVN về việc kế hoạch thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giai đoạn 2017-2020 31/07/2017
Quyết định 852/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020 14/06/2017
Quyết định số 707/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020" 25/05/2017
Quyết định 79/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 15/02/2017
Quyết định số 168/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 07/02/2017
Kế hoạch số 112/KH-BHXH rà soát và bàn giao số bảo hiểm xã hội cho người lao động 10/01/2017
Quyết định số 5107/QĐ-BCT ngày 29/12/2016 của Bộ Công thương ban hành khung giá phát điện năm 2017 29/12/2016
Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 28/12/2016
Công văn của EVN số 281/EVN-HĐTV về việc hướng dẫn về chế độ ăn giữa ca từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 28/10/2016
Công văn 4027/BHXH-ST về hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 14/10/2016
Công văn 3647/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 21/09/2016
Công văn 1532/TTg-ĐMDN về việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn 30/08/2016
Công văn 7007/VPCP-ĐMDN về việc ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 23/08/2016
Công văn 3755/BGDĐT-GDTX về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 03/08/2016
Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước 15/07/2016
Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động 07/07/2016
Công văn số 1178/TTg-KTN về việc tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng điện thuộc các dự án do EVN và doanh nghiệp thành viên của EVN làm chủ đầu tư 06/07/2016
Công văn 2046/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT 06/06/2016
Công văn số 489/BHXH-BT về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH 17/02/2016
Quyết định 14754/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện năm 2016 31/12/2015
Quyết định số 14318/QĐ-BCT phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Điện lực Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 25/12/2015
Quyết định số 959/QĐ-BHXH ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 09/09/2015
Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 04/08/2015
Quyết định 125/QĐ-ĐTĐL ban hành danh sách nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2015 29/12/2014
Quyết định 124/QĐ-ĐTĐL ban hành quy trình đăng ký tham gia thị trường điện 27/12/2014
Quyết định 123/QĐ-ĐTĐL ban hành quy trình quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện và công bố thông tin thị trường điện 27/12/2014
Quyết định 122/QĐ-ĐTĐL ban hành quy trình lập kế hoạch vận hành năm, tháng và tuần tới 27/12/2014
Quyết định số 2146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 01/12/2014
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video