Văn bản khác

Tìm kiếm văn bản:

 Tên văn bảnNgày ban hành
Công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu 26/04/2018
Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2018 về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 03/02/2018
Công văn số 5159/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 08/12/2017
Công văn số 4978/LĐTBXH-TCCB thực hiện nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 28/11/2017
Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH về việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong số bảo hiểm xã hội 17/11/2017
Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ xây dựng 06/10/2017
Chỉ thị số 01/2017/CT-CA về việc tăng cường công tác hòa giải tại tòa án nhân dân 03/10/2017
Quyết định số 970/QĐ-BXD về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 21/09/2017
Quyết định số 3610A/QĐ-BCT ban hành phương pháp cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ công thương giai đoạn 2017-2018 20/09/2017
Quyết định số 964/QĐ-BXD công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình 20/09/2017
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự 19/09/2017
Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý 15/09/2017
Quyết định số 1232/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 17/08/2017
Công văn số 3272/LĐTBXH-BHXH 09/08/2017
Quyết định số 129/QĐ-EVN về việc kế hoạch thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giai đoạn 2017-2020 31/07/2017
Quyết định 852/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020 14/06/2017
Quyết định số 707/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020" 25/05/2017
Quyết định 79/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 15/02/2017
Quyết định số 168/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 07/02/2017
Kế hoạch số 112/KH-BHXH rà soát và bàn giao số bảo hiểm xã hội cho người lao động 10/01/2017
Quyết định số 5107/QĐ-BCT ngày 29/12/2016 của Bộ Công thương ban hành khung giá phát điện năm 2017 29/12/2016
Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 28/12/2016
Công văn của EVN số 281/EVN-HĐTV về việc hướng dẫn về chế độ ăn giữa ca từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 28/10/2016
Công văn 4027/BHXH-ST về hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 14/10/2016
Công văn 3647/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 21/09/2016
Công văn 1532/TTg-ĐMDN về việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn 30/08/2016
Công văn 7007/VPCP-ĐMDN về việc ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 23/08/2016
Công văn 3755/BGDĐT-GDTX về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 03/08/2016
Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước 15/07/2016
Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động 07/07/2016
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video