Văn bản khác

Tìm kiếm văn bản:

 Tên văn bảnNgày ban hành
Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ xây dựng 06/10/2017
Chỉ thị số 01/2017/CT-CA về việc tăng cường công tác hòa giải tại tòa án nhân dân 03/10/2017
Quyết định số 970/QĐ-BXD về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 21/09/2017
Quyết định số 3610A/QĐ-BCT ban hành phương pháp cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ công thương giai đoạn 2017-2018 20/09/2017
Quyết định số 964/QĐ-BXD công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình 20/09/2017
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự 19/09/2017
Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý 15/09/2017
Quyết định số 1232/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 17/08/2017
Quyết định số 129/QĐ-EVN về việc kế hoạch thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giai đoạn 2017-2020 31/07/2017
Quyết định 852/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020 14/06/2017
Quyết định số 707/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020" 25/05/2017
Quyết định 79/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 15/02/2017
Quyết định số 168/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 07/02/2017
Kế hoạch số 112/KH-BHXH rà soát và bàn giao số bảo hiểm xã hội cho người lao động 10/01/2017
Quyết định số 5107/QĐ-BCT ngày 29/12/2016 của Bộ Công thương ban hành khung giá phát điện năm 2017 29/12/2016
Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 28/12/2016
Công văn của EVN số 281/EVN-HĐTV về việc hướng dẫn về chế độ ăn giữa ca từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 28/10/2016
Công văn 4027/BHXH-ST về hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 14/10/2016
Công văn 3647/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 21/09/2016
Công văn 1532/TTg-ĐMDN về việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn 30/08/2016
Công văn 7007/VPCP-ĐMDN về việc ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 23/08/2016
Công văn 3755/BGDĐT-GDTX về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 03/08/2016
Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước 15/07/2016
Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động 07/07/2016
Công văn số 1178/TTg-KTN về việc tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng điện thuộc các dự án do EVN và doanh nghiệp thành viên của EVN làm chủ đầu tư 06/07/2016
Công văn 2046/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT 06/06/2016
Công văn số 489/BHXH-BT về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH 17/02/2016
Quyết định 14754/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện năm 2016 31/12/2015
Quyết định số 14318/QĐ-BCT phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Điện lực Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 25/12/2015
Quyết định số 959/QĐ-BHXH ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 09/09/2015
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video