Thông tư

Tìm kiếm văn bản:

 Tên văn bảnNgày ban hành
Thông tư số 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa 03/04/2018
Thông tư 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước 27/03/2018
Thông tư 08/2018/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 05/03/2018
Thông tư số 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng 08/12/2017
Thông tư số 22/2017/BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 15/11/2017
Thông tư số 23/2017/BNNPTNT quy đinh về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đich khác 15/11/2017
Thông tư số 4/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đầu thầu Quốc gia 15/11/2017
Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triền rừng 15/11/2017
Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 07/11/2017
Thông tư số 22/2017/TT-BCT quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia 23/10/2017
Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng 23/10/2017
Thông tư số 11/2017/TT-BXD ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thồng cốp pha trượt; cân phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình 16/10/2017
Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT quy định phương pháp quy đỏi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 16/10/2017
Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 04/10/2017
Thông tư số 10/2017/TT_BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy 29/09/2017
Thông tư số 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ 27/09/2017
Thông tư số 94/2017/TT-BTC về quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia 21/09/2017
Thông tư số 92/2017/BTC quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sữa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất 18/09/2017
Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường 08/08/2017
Thông tư số 13/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 03/08/2017
Thông tư số 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 01/08/2017
Thông tư số 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 31/07/2017
Thông tư số 10/2017/TT-BCT han hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của bộ công thương 26/07/2017
Thông tư số 10/2017/TT-BCT ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 26/07/2017
Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 25/07/2017
Thông tư số 75/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 21/07/2017
Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 20/07/2017
Thông tư số 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ công thương 13/07/2017
Thông tư số 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 13/07/2017
Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 03/07/2017
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video