Nghị định

Tìm kiếm văn bản:

 Tên văn bảnNgày ban hành
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư 08/10/2018
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 29/09/2018
Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng 24/09/2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa 24/09/2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại 19/09/2018
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương 13/09/2018
Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 12/09/2018
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn 12/04/2018
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 12/03/2018
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 11/03/2018
Nghị định số 26/2018/NĐ-CP quy định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 28/02/2018
Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 07/12/2017
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 27/11/2017
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP quy định về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần 16/11/2017
Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu thiền thuê đất, thuê mặt nước 14/11/2017
Nghị định số 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để đảm bảo thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp 16/10/2017
Nghị định số 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều 14/09/2017
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2017
Nghị định số 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 18/08/2017
Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiền độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại 10/08/2017
Nghị định số 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước 07/08/2017
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đối, bổ sung một số điều của nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 27/07/2017
Nghị định số 84/2017/NĐ-CP sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 18/07/2017
Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 18/07/2017
Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 18/07/2017
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 17/07/2017
Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017
Nghị định số 72/2017/NĐ-CP quy định về nội dung chi hoạt động của hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam 13/06/2017
Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em 09/05/2017
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video