Lễ phát động Chương trình thực hành tốt 5S Lễ phát động Chương trình thực hành tốt 5S (20/12/2014)

Sáng ngày 21/9/2012 tại Trụ sở Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đã tổ chức Lễ phát động Chương trình Thực hành Tốt 5S trong toàn Công ty với sự có mặt của Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo các đơn vị, Ban Điều...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video