Xuân về trên công trình thủy điện Đăk Srong Xuân về trên công trình thủy điện Đăk Srong (14/02/2015)

Xuân đã về, nhà nhà đang rộn ràng chuẩn bị đón tết, vui xuân nhưng tại Công trình thủy điện Đăk Srong, không khí lao động diễn ra rất khẩn trương. Các kỹ sư, công nhân trên công trường đang nỗ lực chạy nước rút thí nghiệm, hiệu chỉnh để đưa các tổ máy vào vận...

Dịch vụ sửa chữa Dịch vụ sửa chữa (21/12/2014)

Công ty phát triển thủy điện Sê San là đơn vị trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, hiện đang quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sê San 4 – Công suất 360MW.

Dịch vụ thử nghiệm Dịch vụ thử nghiệm (21/12/2014)

Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị công trình điện. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty đã tham gia công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh lắp mới và định kỳ tại nhiều công trình...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video