THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4

 

STT

THÔNG SỐ

ĐƠN VỊ TÍNH

TRỊ SỐ

 

1

Mực nước dâng bình thường (MNDBT)

m

215,00

 

2

Mực nước chết

m

210,00

 

3

Mực nước gia cường ứng với lũ thiết kế (p= 0,02%)

m

217,86

 

4

Diện tích hồ ứng với MNDBT

km2

58,41

 

5

Dung tích toàn bộ ứng với MNDBT

106 m3

893,30

 

6

Dung tích hữu ích

106 m3

264,16

 

7

Cột nước tính toán

m

56,00

 

8

Số tổ máy

Tổ máy

03

 

9

Công suất lắp máy

MW

360

 

10

Công suất đảm bảo (tần suất 90%)

MW

106,40

 

11

Điện lượng bình quân hàng năm

106 kWh

1402,10

 

12

Số giờ sử dụng công suất lắp máy trong năm

h

3895

 

13

Điện áp đầu cực máy phát

kV

15,75

 

14

Điện áp đầu ra máy biến áp chính

kV

220,00

  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video