Giới thiệu tổng quan về Công ty

(Nhà máy thuỷ điện Sê San 4 là một trong những công trình trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng vào tháng 11/2004 trên sông Sê San thuộc địa phận 02 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tổ máy số 1 hoà lưới quốc gia vào ngày 28/09/2009, Tổ máy số 2 phát điện ngày 08/12/2009, Tổ máy số 3 phát điện ngày 20/03/2010).

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; lắp đặt hệ thống điện và sửa chữa thiết bị điện.

- Giáo dục nghề nghiệp; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

- Buôn bán vật liệu, lắp đặt thiết bị khác trong xây dựng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (tiệc cưới, hội họp, đám cưới).

- Dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống.

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

- Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị ngành điện; đầu tư kinh doanh cơ khí điện lực, gia công cơ khí.

Công ty gồm có các đơn vị trực thuộc sau:

- Văn phòng;

- Phòng Kế hoạch - Vật tư;

- Phòng Tổ chức - Nhân sự;

- Phòng Kỹ thuật;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Thanh tra - Pháp chế

- Phân xưởng Vận hành;

- Phân xưởng Sửa chữa Cơ khí - Thủy lực;

- Phân xưởng Sửa chữa Điện - Tự động;

- Khách sạn Sê San.

  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video