Đường dây nóng Báo đấu thầu

1. Số điện thoại: 024. 3768.6611

2. Email của BQL Đấu thầu EVN: quanlydauthau@evn.com.vn

  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video