Danh bạ điện thoại Công ty

Đơn vị Chức danh Số điện thoại
 nội bộ
Số điện thoại bàn
Nhà máy 114
Lê Duẩn 
Ban Giám đốc
Ô. Hồ Trung Đông Giám đốc 60830 13177 0269 6514799
Ô. Nguyễn Đăng Hà Phó Giám đốc 60846 13149 0269 6278272
Ô. Nguyễn Minh Khứ Phó Giám đốc   13168 0269 2248888
Văn Phòng
 Ô. Nguyễn Hữu Minh Chánh văn phòng   13134  
Ô. Phan Hữu Dụy Phó Chánh VP   13119  
Tổ Hành chính     13135  
Nhân viên Văn  phòng     13175 0269 6282578
Fax văn thư       0269 2222369
0269 3877279
Văn thư   60831 13296 0269 3514118
Y tế   60843    
Nhà bếp   60842    
Tổ xe   60841    
Bảo vệ 114 Lê Duẩn     13127 0269 6251069
Bảo vệ đập bờ trái   60836    
Bảo vệ Trạm 220kV   60824    
Phòng Kế hoạch - Vật tư
 Ô. Hà Đức Minh Trưởng phòng   13186  
Ô. Trần Quốc Định Phó Trưởng phòng   13280  
Phòng KH - VT     13290  
Kho vật tư       0269 6337197
Phòng Tổ chức - Nhân Sự
B. Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng phòng   13105  
Trần Minh Đức Phó Trưởng phòng   13109  
Nhân viên      13279  
Phòng Kỹ thuật
Ô. Nguyễn Viết Toại Trưởng phòng 60829 13116  
Ô. Phạm Văn Chương Phó Trưởng phòng   13293  
Ô. Nguyễn Thanh Sơn Phó Trưởng phòng   13293  
Ô. Trần Đình Thích Phó Trưởng phòng   13147  
Nhân viên CNTT     13124  
Phòng Tài chính - Kế toán
Ô. Nguyễn Văn Phương Kế toán trưởng   13118  
B. Huỳnh Kim Anh Phó Trưởng phòng   13287  
Nhân viên Kế toán      13122 0269 2225765
Nhân viên Thủ quỹ     13180  
Phòng Thanh tra - Pháp chế
Ô. Nguyễn Ngọc Minh Trưởng phòng   13288  
Nhân viên Pháp chế     13289  
Phân xưởng vận hành
Ô. Đặng Trung Thi Quản đốc 60844 13102  
Ô. Phan Vĩnh Tài Phó Quản đốc   13102  
Phòng điều khiển trung tâm   60800
60802
  0269 6268269
0269 2222366
Trạm bơm HL thân đập   60801    
Fax phòng ĐKTT       0269 2222367
0269 6268298
Trực máy   60809    
Trực điện   60812    
Trạm lọc nước kỹ thuật   60810    
Gian thiết bị điện 155,30   60811    
Gian thiết bị điện 160,55   60814    
Trạm bơm tiêu cạn   60837    
Trạm phân phối 220kV   60825    
Đập tràn cửa nhận nước   60848   0269 3514107
Đập điều hoà       0269 6276368
Phân xưởng sửa Cơ khí - Thuỷ lực
Ô. Nguyễn Ngọc Thanh Quản đốc 60827   0269 6280526
Tổ TB chính   60838    
Tổ TB phụ và QT công trình   60834    
Xưởng sửa chữa cơ khí   60813    
Phân xưởng sửa chữa Điên - tự động
Ô. Lê Văn Hào Quản đốc  60822   0269 6280627
Ô. Phạm Trọng Việt Phó Quản đốc 60833    
Tổ tự động    60808    
Tổ rơ le điều khiển   60847    
Tổ Cao thế - hóa dầu   60839    
Phòng thử nghiệm    60835    

  • Hình ảnh hoạt động Công ty

  • Hình ảnh Xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4

  • Hình ảnh Sửa chữa thiết bị

Thư viện Video